ISO 9001 : 2008

 

1-     درباره استاندارد  ISO 9000

       سری استاندارد  ISO 9000  مجموعه ای از نیازمندی ها و الزامات مدیریتی را در مراحل مختلف تولید یا عرضه خدمات و با بهبود سیستماتیک کیفیت ارائه می نماید . بخش اصلی این استاندارد که مشمول گواهینامه بین المللی شده و دامنه کاربرد آن شامل همه بنگاه های اقتصادی می شود ، ISO 9001  است .

      ISO 9001  اولین بار در سال 1987 منتشر شد و یک روش بین المللی مدیریت با رویکرد کیفیت ارائه نمود . بر اساس نیاز جامعه جهانی و به دنبال رشد سریع سازمان ها ، در سال 1994 ویرایش دوم این استاندارد انتشار یافت که بسیاری از نقاط ضعف نگارش قبلی را پوشش می داد . اما یک نقطه ضعف عمده این ویرایش ، حجم بالای مستندات و نسخ متعدد  ISO 9001 : 1994  بود که در سال 2000 میلادی با رویکردی فرآیندگرا ، یک استاندارد مناسب ، کاربردی و بهینه را ارائه نمود و در سال 2008    آخرين ويرايش آن ارائه گرديده و در جهت شفاف سازي ويرايش 2000 گام برداشته است .

      ISO 9001 : 2008  یک سیستم مدیریت کیفیت است که با تمرکز بر کل سیستم کیفیت ( نه تنها بر محصول ) در هر سازمان تولیدی یا خدماتی ، با هر نوع فعالیت و با هر تعداد پرسنل ، قابل بکارگیری و پیاده سازی است .

 

 

2-    چرا به سیستم مدیریت کیفیت   ( ISO 9001 : 2008 )  نیازمندیم ؟

       سازمان ها با هر نوع فعالیت ، و با هر حجمی از فعالیت ، تعداد پرسنل ، میزان و نوع تولید یا خدمات و سطح نیاز های مشتریان ، نیازمند یک مدیریت جامع و هدفمند هستند . مدیریتی که قادر باشد با تمرکز بر سازمان و تغییرات سریع جامعه داخلی و جهانی ، اهداف مناسب را تعریف کرده و استراتژی خود را جهت دستیابی به این اهداف تعیین نماید .

       ISO 9001 : 2008       به دنبال آن است تا با استفاده از جدیدترین مفاهیم مدیریت و بکارگیری تجربیات جهانی ، اشتغال ذهنی مدیران را کاهش داده و یک سیستم هدفمند را طراحی نماید . این سیستم قادر خواهد بود سازمان را بدون نیاز به نظارت مستقیم هدایت کند . مدیران موفق با کمترین کار ، بهترین نتیجه را تامین می کنند . دخالت مستقیم در امور کم اهمیت ، سطح تمرکز مدیران ارشد را کاهش داده و وظایف نظارتی را تحت الشعاع قرار می دهد .

       شرایط و قوانین جامعه به سرعت در حال تغییر است . تمرکز بر این تحولات و تبیین استراتژی های متناسب ، نیازمند فارغ شدن مدیران ارشد از امور جزئی سازمان و تعیین کارکرد بهینه سازمان است . مشکلات پرسنلی ، حجم بالایی از مشغله های ذهنی مدیران را تشکیل میدهد و   ISO 9001 : 2008  می تواند راهگشای این قبیل مشکلات باشد . مدیرانی که به علت حجم زیاد کار ، از توجه به عوامل بیرونی و تغییرات شرایط و قوانین جامعه غافلند ، نمی توانند جهت بهبود فعالیت ها گام بردارند و عمدتا در زندگی شخصی نیز با کمبود زمان مواجهند .  ISO 9001 : 2008  به دنبال ایجاد سیستمی است که علاوه بر پاسخگویی به نیازها و فعالیت های جاری ، سازمان را به سمت اهداف معین زمان بندی شده رهنمون نماید .

       ISO 9001 : 2008  حاوی بایدها و الزلماتی است که رعایت آنها برای تامین نیازمندی ها و انتظارات مشتری و مدیریت بر کیفیت لازم است .  ISO 9001 : 2008  نحوه مدیریت بر سازمان برای تامین نیازمندی ها و انتظارات مشتری را در بر می گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمات برای کلیه بنگاه ها و موسسات اقتصادی کاربرد دارد . در واقع کارکرد اصلی  ISO 9001 : 2008  تعریف و استقرار روابط ، معیارها و روشهایی است که بکارگیری آنها منجر به شناسایی و تامین نیازمندی ها و انتظارات مشتری می باشد .

 

3-    مزایای استقرار  ISO 9001 : 2008 :

3-1-        برای سازمان :

3-1-1-   افزایش سهم بازار سازمان 1

3-1-2-   بهبود کیفیت محصولات ( ارائه خدمات ) و تولید اقلام معیوب کمتر ( ارائه خدمات کامل )

3-1-3-  کاهش هزینه ها از طریق کنترل فرآیندها و کاهش دوباره کاریها

3-1-4-  بهبود کیفیت مواد اولیه از طریق الزام کردن تامین کنندگان به اجرای ایزو 9001 2

3-1-5- افزایش رضایت مشتری و تقویت وفاداری آنها 3

3-1-6- تسهیل بازاریابی برای صادرات و افزایش توان رقابت 4

3-1-7-  افزایش فروش با توجه به ایجاد اهرم تبلیغاتی 5

3-1-8-  شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن

3-1-9-   قرار گرفتن در اولویت انتخاب نسبت به سایر شرکتهای رقیب

3-1-10-  صرف هزینه کمتر ( از لحاظ ریالی ، نیروی انسانی ، مواد اولیه یا خرید خدمت ، ماشین آلات و ابزار و ... ) و دستیابی به سود بیشتر

3-1-11-  کنترل ساده سازمان توسط مدیران در سریع ترین زمان ممکن

 

 

توضیحات :

1-       توضیح اینکه افزایش سهم بازار سازمان برای سازمان های تولیدی افزایش فروش تلقی میگردد ولی برای سایر سازمانها انعقاد قراردادهای بیشتر میباشد . به عنوان مثال برای یک شرکت پیمانکاری ، کارفرمایان تمایل دارند در شرایط یکسان و حتی در شرایط غیر یکسان با اختلاف کم از بین چند شرکت ، با شرکتی قرارداد منعقد کنند که سیستم مدیریتی در آن جاری باشد .

2-       منظور از تامین کنندگان ، فروشندگان مواد اولیه یا ارائه دهندگان خدمات فرعی میباشد .

3-      افزایش رضایت مشتری و تقویت وفاداری آنها ، برای سازمانهای تولیدی قابل لمس میباشد ، لیکن برای سایر سازمانها به عنوان مثال یک شرکت پیمانکاری به معنی رضایت کارفرما بوده و وفاداری را ارجاع قراردادهای بعدی و یا عدم خلع ید و عدم سپردن ادامه کار به دیگران میتوان تفسیر نمود .

4-      باز به عنوان مثال برای یک شرکت پیمانکاری تسهیل بازاریابی برای صادرات را می توان به شرکت در مناقصه های بین المللی تفسیر نمود . از طرف دیگر در مورد افزایش توان رقابت ، می توان به رویکرد کارفرمایان جهت جذب پیمانکارانی که دارای سیستم مدیریتی هستند ، اشاره کرد . همانگونه که در بسیاری از اسناد پیش ارزیابی مناقصات مشاهده میشود که یا داشتن سیستم مدیریتی الزام شرکت در مناقصه و انعقاد قرارداد می باشد ، و یا در صورت عدم الزام ، برای داشتن سیستم مدیریتی امتیازات ویژه ای قائل میباشند .

5-      برای این بند نیز توضیحات مشابه توضیحات بندهای 1 و 3 و 4 میباشد .

 

3-2-        برای مشتریان ( یا کارفرمایان ) :

3-2-1-   دریافت محصولات و خدماتی با سطح کیفیت مناسب و یکنواخت

3-2-2-  ایجاد معیار مناسب برای انتخاب از بین سازمان های مشابه

3-2-3- افزایش اعتماد به محصول یا سرویس ( خدمات ) ارائه شده از سازمانها

 

3-3-       برای کارکنان :

3-3-1-  نیل به درک مناسب از وظایف فردی و اهداف مورد نظر سازمان

3-3-2- افزایش سطح آگاهی پرسنل و پیگیری نیازهای آموزشی ایشان

3-3-3-تعیین ارتباط بین واحدها و سطوح تصمیم گیری سازمان

3-3-4-فراگیری سریع کارها و وظایف توسط کارکنان جدید ( با توجه به مکتوب بودن جزئیات اجرای عملیات )

3-3-5- افزایش سطح کارایی پرسنل ( در سیستم مدیریت کیفیت ، نحوه عملکرد پرسنل به راحتی تحت کنترل قرار میگیرد به گونه ایکه افراد ساعی تلاششان مشهود میباشد و از طرف دیگر کم کاری پرسنل نیز به راحتی دیده میشود ، و این بدین معنی است که افراد ساعی مورد تشویق قرار گرفته و افراد بی مسئولیت به راحتی تنبیه و یا اخراج میشوند و  در نتیجه تشویق و تنبیه به جا ، باعث بالا رفتن راندمان کاری پرسنل می گردد . )

3-3-6- بهبود رضایت کارکنان

 

4-           مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001 : 2008

4-1-          تهیه پیش نویس برنامه زمان بندی پروژه بر اساس مدت زمان انجام کار

4-2-         آموزش پرسنل سازمان در مورد مفاهیم و الزامات استاندارد  ISO 9001 : 2008

4-3-        تعیین نماینده مدیریت شرکت با همکاری مدیریت ارشد سازمان

4-4-        تهیه و طراحی نمودار سازمانی و سلسله مراتب کاری

4-5-        تهیه و تدوین شرح مشاغل ( شرح وظایف و اختیارات و شرایط احراز ) و تعیین نیازهای آموزشی پرسنل

4-6-        تهیه خط مشی کیفیت سازمان و تعیین برنامه زمان بندی و مسئولیت ها برای دستیابی به اهداف

4-7-        تهیه نظام نامه کیفیت سازمان

4-8-        شناسایی فرآیندهای سازمان و طراحی فرم های مورد نیاز و ایجاد مکانیزمی جهت ارزیابی فرآیندها

4-9-          تعیین توالی و روش های تعامل فرآیندهای سازمان و تهیه نظام نامه کیفیت سازمان

4-10-        تهیه دستورالعمل های کاری

4-11-       اجرای سیستم طراحی شده و رفع مشکلات احتمالی

4-12-       تهیه برنامه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و کالیبراسیون

4-13-      طراحی سیستم سنجش رضایت مشتریان ، تجزیه و تحلیل آن و بهبود مستمر

4-14-      ممیزی داخلی سیستم و بررسی میزان اجرای فرآیندهای طراحی شده

4-15-     رفع مشکلات احتمالی سیستم پس از انجام ممیزی داخلی

4-16-     تهیه گزارشات بهینه و ارائه آن به مدیریت ارشد سازمان در جلسه بازنگری مدیریت

4-17-      ممیزی نهایی سیستم و صدور گواهینامه

4-18-      و بالاخره بهبود سیستماتیک و مستمر فرآیندها و حرکت به سمت اهداف آرمانی مدیریت ارشد سازمان


موضوعات مرتبط: سامانه هاي مديريت

تاريخ : یکشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۹ | | نویسنده : سعید محققی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.